Wolfsinda

Wolfsinda svatá

* v 6. / 7. stol. Žila v Reisbachu v Bavorsku a ačkoli je její život jasně historicky doložen, existují o jejím umučení dvě legendy. Podle jedné ji nechal usmýkat k smrti divokým býkem vlastní otec, který byl pohan a ona se nechtěla vzdát víry v Krista, podle druhé nápadník, kterého si odmítla vzít (bránila své panenství). Na místě její smrti prý ale v obou případech vytryskl léčivý pramen, 1816 zde postaven kostel a pramen tryská pod hlavním oltářem. Jeden z životopisů napsal wessobrunnský opat Benedikt 934. Existuje i životopis z 19. stol., který smrt Wolfsindy přisuzuje pronásledování katolíků ariány. Patronka při očních chorobách či nemocích vůbec. Znázorňována jako panna s korunou a palmou, většinou nesoucí džbán s vodou.