Gunthilda z Ohrdrufu

Gunthilda (Cynehildis, Cunihilt) z Ohrdrufu svatá

* v 7. stol. v Anglii. Podle tradice teta biskupa z Mainzu přišla z kláštera sv. Bonifáce ve Wimborne za misijní prací v Durynsku. Spolu s dcerou Beragith (Bertgith) pracovala v oblasti kolem Ohrdrufu (v Durynsku) a žila také v benediktinském klášteře, kde byla abatyší. Lampert z Hersfeldu o ní kolem 1068 napsal a popsal ji jako „ženu s téměř mužským odhodláním a energií“. + asi 760 v Ohrdrufu. Často zmiňována spolu s Liobou z Tauberbischofsheimu a Teklou z Kitzingenu.