Ludolf z Ratzeburgu

Ludolf z Ratzeburgu svatý

* ve 12. stol. v Sasku. Premonstrátský mnich. Od 1236 biskup v Ratzenburgu (Ratiboři), jižně od Lübecku. Vzepřel se vévodovi Albertu ze Sachsen-Lauenburgu, který neprávem požadoval církevní majetek. Byl proto zatčen a týrán. Po nějaké době byl propuštěn a útočiště mu poskytl vévoda Jan z Mecklenburgu. U něj však + na následky mučení 29. 3. 1250 (Wismar v Meklenbursku – Předních Pomořanech). Proto uctíván jako mučedník. Největší úctu má v biskupství Osnabrück a v Norbertinském opatství v Duisburg – Hamborn.