Landelín

Landelín svatý

* v 6. stol. v Německu a usadil se jako poustevník u Ettenheimmünsteru v Ortenau ve Schwarzwaldu (Baden – Würtenberg). Legenda vypráví, že tam byl zavražděn pohanským lovcem. + v 7. stol. v Ettenheimmünsteru. Pohřben v Münchweieru u Ettenheimmünsteru v nádherné svatyni.