Herulf z Langresu

Herulf z Langresu (Ellwangen) svatý

* kolem 730 v Ellwangenu u Stuttgartu. Benediktinský mnich, zde kolem 750 založil benediktinské opatství a stal se 1. opatem. 760 se stal biskupem ve francouzském Langresu, ale zůstal i opatem ve svém klášteře, kde + 815 a byl zde i pochován. (870 – 873 v tomto klášteře vězněn bavorskými biskupy sv. Metoděj).