Burchard z Rot

Burchard (Buchard, Burkard) z Rot blahoslavený

* v 11. stol. 1. probošt premonstrátského kláštera, založeného 1126 Hemmou z Wildenburgu v Rot. Přišel do Švábska pravděpodobně z hlavního kláštera řádu ve francouzském Prémontré. Pod jeho vedením se klášter i město vyvíjely skvěle. Mnoho křesťanů přicházelo na Rot a žádalo o vstup do klášterní komunity. 12 let po založení kláštera v Rot Burchard zakládal na žádost biskupa z Brixenu Reginberta premonstrátský klášter ve Wiltenu (dnes část Innsbrucku). + 3. 8 1140 v Rot (Bádensko – Württembersko). O hrobu není nic známo.