Friedrich z Hirschau

Friedrich (Bedřich) z Hirsau svatý

* v 11. stol. a pocházel ze šlechtického rodu ve Švábsku. Stal se benediktinem v obnoveném reformním opatství Hirsau ve Schwarzwaldu a 1065 1. opatem po obnově. Opatství za něj dosáhlo největšího rozkvětu. Na základě pomluv nepřejícných mnichů byl však už 1069 císařem sesazen a odeslán do kláštera sv. Michaela u Heidelbergu V Bádensku – Württenbersku, kde v ústraní + 8. 5. 1071.