Guntharius

Guntharius blahoslavený ?

Předchůdce sv. Wolfganga na biskupském křesle v Řezně. Jeho přdchůdce Konrád Isangrim mu předpověděl: "Bratře, budeš řídit diecézi po mně, ale budeš žít jen krátkou dobu a získáš korunovaci od Božího milosrdenství." Císař Otto přišel po smrti Konráda Isangrima do Řezna a měl vidění, že by se biskupem má stát ten, s nímž se jako prvním setká u vchodu do kostela. Následující den císař, doprovázený několika dvořany, šel ke sv. Emmeramovi na mši sv. Nikdo v klášteře nevěděl, že císař přišel. Zaklepal na bránu a Guntharius,věrný strážce domu Božího přišel otevřít. Císař požádal mnicha o požehnání a pak se jej zeptal, pravděpodobně v žertu: "Co mně dáš, otče, když s tebe udělám biskupa?" Guntharius odpověděl s úsměvem: "Svoje boty." Duchovenstvo a lidé se shromáždili v kostele sv. Petra, aby zvolili nového biskupa. Císař jim řekl, jakého vidění se mu dostalo a jak se setkal s Gunthariem. A ten byl zvolen jednomyslně biskupem. Přijal biskupské svěcení a vykonával úřad po dobu šesti měsíců. Potom onemocněl. Všechnu bolest nesl s největší trpělivostí. Když cítil, že se blíží konec, modlil se, přijal pomazání a odevzdal svou duši. + 8. 10. 940. Po jeho smrti se stal bezprostředním předchůdcem sv. Wolfganga Michael.