Quiriacus

Quiriacus svatý

* pravděpodobně v 3. stol. v Poitiers (Francie). Podle legendy přišel spolu s pozdějším biskupem Trevíru Maximinem z Akvitánie na řeku Moselu, kde byl vysvěcen na kněze. O životě tohoto benediktina víme málo detailů. Anděl svědčil o nevině mnicha, když jej ostatní kněží pomlouvali kvůli jeho přátelství s Maximinem. Doporučoval modlitby na hrobech svatých. Po smrti okamžitě začalo uctívání, takže dveře do klášterního kostela sv. Maximina, ve kterém byl pohřben, zůstávaly dnem i nocí otevřené. Hluk davu poutníků rušil ostatní bratry zřejmě natolik, že se rozhodli pohřbít ostatky světce mimo město. Tak byly odvezeny do Taaben an ser Saar.