Burkhard z Mallersdorfu

Burkhard (Burghard, Burchard) z Mallersdorfu svatý

* v 11. stol. v Oberfrankenu v Bavorsku. Byl mnichem v klášteře sv. Michaela v Bambergu a 1109 a se stal prvním opatem nového kláštera Mallersdorf, kde sídlilo šest mnichů . + tam 25. 6. 1122. Ostatky přeneseny a svatořečen 1695.