Anežka z Aislingen

Anežka z Aislingen svatá

* v Aislingen v Bavorsku (Bádensku – Württembersku). Žila jako reklúza u augustiniánských kanovníků v Rebdorfu poblíž Eichstättu v Bavorsku. Byla to jedna z nejznámějších reklús v Bavorsku a zemřel v pověsti svatosti. + 21. 1. 1504 v Rebdorfu.