Aurelie

Aurelie svatá

Podle legendy dcera francouzského krále Huga Kapeta. V domě rodičů se jí dostalo dobré křesťanské výchovy. Po dosažení dospělosti uprchla před svatbou, plánovanou rodinou, a žila asi od 975 jako reklúza u kláštera sv. Emerama v Řezně, jejím duchovním rádcem byl sv. Wolfgang, Po pěti desetiletích Aurélie mučednicky +, podle podání 15. 10. 1027 asi v Řezně, a byla pohřbena v klášterním kostele. Stále ji zde v kostele sv. Emmerama připomíná vysoký hrob z 1130 (1330) (po objevení římského kamene s jejím jménem). Je ctěna i na jiných místech, a tato úcta je založena na jiných tradicích. Její bratr Robert byl světec, který převzal po otcově smrti vládu.