Tassilo III.

Tassilo III. Bavorský svatý

* kolem 730, bavorský vévoda. 748 následoval svého otce Odilia na bavorský vévodský trůn. Patřil k největším podporovatelům církve v tehdejší bavorské oblasti, v Korutanech a jižních Tyrolích, rozvážně řešil církevní otázky, založil či obnovil mnoho kostelů a klášterů, měl vliv na jmenování biskupů. Když byl jednou na lovu se svým myslivcem Vessem (Vezzo), ten objevil v lese trojitou studnu a v noci měl vévoda sen: viděl žebřík, po kterém k té studni sestupovali andělé. Rozhodl se, že tam postaví klášter a dá mu jméno Wessobrunn (Wessova studna). Ještě dnes stojí na místě, kde měl mít sen, nedaleko kláštera, Tassilova lípa. Kromě Wessobrunnu (753, první mniši sem přišli zřejmě z Benediktbeuren) např. 777 Kremmünster v Rakousku, kde se ještě dnes ukazuje Tassilův kalich a svícen. 758 přišli do kláštera první mniši. 788 musel odstoupit, protože se spojil s Avary (opustil francké vojsko?) a Karel Veliký ho odsoudil k smrti. Nakonec ho omilostnil a trest změnil na doživotní pobyt v klášteře. To platilo i pro Tassilovu rodinu. Bavorsko bylo připojeno k Francké říši. + 11. 12. kolem 800 v Lorschi v Hesensku.