Haziga

Haziga svatá

* v 11. stol. v Bavorsku. Hraběnka, vyznavačka, podporovatelka klášterů. + 1103 v Scheyernu v Bavorsku.