Judita z Niederaltaichu

Judita z Niederaltaichu svatá

Rozená Angličanka Judita přišla v 11. stol. na zpáteční cestě z pouti do Svaté země do Niederaltaichu v Bavorsku. Tam se setkala s neteří Salome, která žila jako reklúza v buňce v blízkosti kláštera. Salome trpěla leprou a Judita se rozhodla zůstat u ní a postarat se o ni. Opat Walker ji pak také přijal jako reklúzu do klášterní komunity. Ostatky obou uchovávány dodnes v Niederaltaichu.