Nithard

Nithard svatý

Benediktinský mnich a mučedník. Původně byl mnichem v Corbie v Dolním Sasku. Stal se společníkem svatého Ansgara a pokračoval v jeho šlépějích – evangelizoval pohany v krajinách Skandinávie. Byl umučen Švédy.