Verona

Verona svatá

* v 9. stol. Dcera Ludvíka Němce, po jeho smrti 876 odešla do kláštera, kolem kterého vzniklo město později nazvané Veronshofen (Veronin Dvůr). Po + kolem 900 v Mohuči pohřbena v mohučském kostele Sv. Kříže. Před kostelem byla studna, z níž pili nemocní s horečkou.