Wolfhold z Admontu

Wolfhold z Admontu svatý

* v 11. stol. v Bavorsku. Nejdřív byl katedrálním proboštem ve Freisingu. Pak vstoupil do benediktinského kláštera Sankt Georgen ve Schwarzwaldu. 1115 zvolen opatem kláštera Admont ve Štýrsku. Naplnil tuto funkci péčí a přivedl klášter novému rozkvětu. 1121 zde slavnostně vysvěcen nový klášterní kostel. Admont se stal centrem reformních myšlenek z Cluny. + 1. 11. 1137 v Admontu poté, co byl na cestě do Korutan zajat a mučen (?).