Wilhelm z Hirsau

Wilhelm z Hirsau (z Řezna) blahoslavený

* v 11. stol. v Regensburgu. Jako chlapec, byl rodičů dán k benediktinským mnichům z kláštera sv. Emmeram v rodném městě na vzdělání. Při studiích brzy předčil ve znalostech všechny kolegy a dokonce i svého učitele. Ve vědeckých diskusích ukázoval ostrost paměti a bystrost v řeči. Stal se sám mnichem a knězem a autorem několika vědeckých publikací např. z oblasti hudby (kde byl vynikající, sám také složil několik skladeb) a astronomie, napsal dvě knihy o církevním kalendáři, vytvořil hvězdný glóbus, napsal dvě knihy ke zlepšení žaltáře, či Diktionarium, tj. knihu, v níž se o všech známých skutečnostech světa vyslovovat s erudicí a jasnosti. 1069 se stal opatem kláštera Hirsau ve Schwarzwaldu (Baden – Württemberg). Nicméně odmítl přijmout tuto funkci před smrtí hraběte Adalberta z Calwu, protiprávně sesazeného předchůdce. Cvičil se neustále v půstu a bdění, na sobě nosil kající oděv. Po několika letech jeho působení byl klášter reformován po vzoru opatství Cluny. Také navrhl "Constititiones Hirsaugienses", které přispěly k rychle rostoucí vědecké a ekonomické prosperitě kláštera. Napsal dvě knihy o pravidlech a zvycích mnichů v Hirschau. Opatství dosáhlo privilegia závislosti pouze na císaři i papeži. V boji o investituru stál neochvějně na straně papeže Řehoře. + 5.(4.) 7. 1091 v Hirsau a byl tam pohřben v kostele sv. Petra a Pavla. Při otevření hrobu 1500 bylo jeho tělo nalezeno ve stále dobrém stavu. Jeden z největších opatů benediktinského řádu.