Berno

Berno svatý (?)

Mnich v cisterciáckém klášteře v Amelungsborn u Stadtoldendorfu. 1154 odešel jako misionář k Obodritům. Saský vévoda Jindřich Lev jej jmenoval biskupem v Mecklenburgu. 1160 přenesl Berno sídlo diecéze do Schwerinu. 1167 pokřtil knížete Obodritů Pribislava,mise byla pak stále úspěšnější, podporovali ji cisterciáci. 1171 založeny kláštery Doberan (dnes Bad Doberan) a Dargun. 1171 založil dóm ve Schwerinu. 1178/79 a 1187 Berno cestoval do Říma a dostal papežské potvrzení své diecéze, kterou rozšířil na východ do Pomořan a také na ostrov Rügen. + 14. 1. 1191.