Bertold z Regensburgu

Bertold z Regensburgu blahoslavený

Proslulý mnich, kněz, kazatel. Byl jedním z mužů, kteří ve 13. stol. roznášeli po Evropě plameny ohně zažehnutého Františkem z Assisi. Nejvýznamnější německý kazatel středověku. * kolem 1210 v Regensburgu, žil zde v areálu františkánského kostela a jako 16tiletý mladík se stal františkánem v Magdeburku, kde 1230 – 5 studoval, a 1236 – 40 působil jako lektor. David z Augsburgu 1240 objevil jeho velký dar kazatelství. Desetitisícové davy (údajně až 200 tisíc) se poté scházely k jeho kázáním pod širým nebem (na základě papežského povolení – do chrámu by se nevešli; kázal ze stromu či lešení, vhodnou pozici určoval podle směru větru – podle pera, uvázaného na vlákně) v Bavorsku, Rakousku, Sasku, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Polsku, v Uhrách, Švýcarsku (posluchači i v neněmeckých zemích byli kazatelem osloveni, přestože nerozuměli). Hříšníci se upřímně káli, podvodníci napravovali své nepravosti, rouhači prohlédali. Měl i dar proroctví a pověst proroka. Putoval s Davidem z Augspurku a platil u lidu za přesvědčivého kazatele a ochránce židů. Nejen prostí lidé, ale i monarchové vyhledávali slavného kněze a přijímali jeho rady. 1250 – 5 napsal tři sborníky s celkem 257 latinskmi kázáními jako manuál pro kněze. Představují princip františkánského kázání podle buly „Solet annuere“ Honoria III. z 1229. Kázání jsou formulována podle měnící se situace publika a obsahují výzvy k obrácení a pokání, varováním proti chamtivosti, která se stala s rostoucím významem peněžní hospodářství sociálně škodlivým zlozvykem. Dopadu na diváky dosáhl Berthold příklady, popisy, srovnáními, použitím lidových přísloví a hříčeky, rétorickými prostředky, jako jsou výkřiky, pozdravy, nebo otázky. Kázání se vyznačovala jednoduchostí, živostí a silou. A když zprávy o pozoruhodném středoevropském kazateli dospěly až do Říma, požádal papež Urban IV. Bertolda, aby pomáhal při hlásání nové křížové výpravy. Tak spolupracoval se slavným dominikánem sv. Albertem Velikým a v Paříži se setkal  i s františkánem sv. Ludvíkem IX. Kázal i proti kacířům v Německu, Francii a Švýcarsku. Když jeho učitel David zemřel 1271 v Augsburgu, Berthold stál na kazatelně a kázal. Najednou uprostřed kázání pochválil duši zesnulého a pak kázal dál. Poslední roky strávil u minoritů v Regensburgu, kde + 13/14. 12. 1272. Jeho hrob v kostele Nejsvětějšího Salvátora byl navštěvovaným poutním místem, je stále zachován, ale nyní je prázdný (patří k muzeu), ostatky jsou ve schránce (v dómském pokladu) v katedrále v Regensburgu. Ostatky vyzvednuty 1626. Kresbu světce, který drží praporec s tzv. křižáckým křížem, provázejí štíty se znaky rodného Bavorska, Rakouska, Saska, Čech, Polska a Uher, zemí, ve kterých kázal, znak papeže Urbana IV. a znak Regensburgu.