Heimrad

Heimrad (Heimo) svatý

* v 10. stol. v Messkirchu (Bádensko – Württenbersko). Po vysvěcení na kněze podnikl četné poutní cesty do Svaté země a do Říma. Vstoupil v Hersfeldu do kláštera, ale nechtěl nosit řeholní hábit a za čas poprosil opata o propuštění z kláštera. Ten Heimrada potrestal a vyhodil. Heimrad se usadil u malé vesnice jako poustevník, ale když došlo ke vloupání do jedné kaple, byl obviněn on a vesničané jej vyhnali. Ani biskup Meinwerk v Paderbornu ho nepřijal, když chtěl být diecézním knězem. Heimrad byl nazýván „svatým bláznem“. Všechnu potupu snášel trpělivě a v pevné důvěře v Boha. Nakonec se usadil jako poustevník na jedné hoře nedaleko Kasselu, kde kázal lidem a dělil se s chudými o svůj chléb. Podle podání za ním prý přišel i biskup Meinwerk a omluvil se mu. + 28. 6. 1019 v Hasungenu u Kasselu v Hesensku. Arcibiskup Aribo z Mohuče zřídil nad jeho hrobem dva roky po jeho smrti kapli.