Wigand z Waldsassen

Wigand z Waldsassen blahoslavený ?

Mnich, který žil v 12. stol. v cisterciáckém klášteře Volkenroda v Durynsku. Odtud vedl své bratry 1133 do markrabětem Diepoldem II. z Vohburgu nově vybudovaného kláštera Waldsassen. Vyznamenal se příkladným mnišským životem.