Gottschalk

Gottschalk blahoslavený

Šlechtic z Volmundsteinu v Porúří, kanovník v Kolíně, pak mnich v Heisterbachu. V klášteře současníkem proslulého bl. Cesaria a + 1232.