Karel

Karel blahoslavený

Rytíř, pocházel z váženého kolínského rodu. Vyznačoval se jemným vystupováním, příjemným charakterem a duchem na vysoké úrovni. Jakožto mnichu v Himmerodu a pak převorovi a spoluzakladateli v Stromberg – Heisterbachu a konečně od 1197 opatu mu byly tyto vlastnosti v řádu velkou podporou. Sloužil Bohu s pokorou a zbožným odevzdáním a byl horlivým strážcem klášterního pořádku. Zbudoval klášter a především mu záleželo na tom, aby konvent zůstal svatým, jako na začátku. Po rezignaci ve svém opatství 1209 odešel do Himmerodu, musel ale převzít opatství Hocht-St. Agatha. Mniši odtud potom později 1216 přesídlili do Val-Dieu. + 1212 – 1215.