Diethilda

Diethilda (Thiathilda) svatá ?

Adoptovaná dcera bezdětného saského páru Evera a Gevy, který vybudoval klášter Freckenhorst z od Münsteru v Severním Porýní – Vestfálsku. Stala se první abatyší kláštera, kde + před 882.