Ellinger z Tegernsee

Ellinger z Tegernsee svatý

* v 10. století asi v Bavorsku (978 v Anglii). V klášteře Tegernsee získal vzdělání a výchovu (dále Augsburg, Würzburg a Bamberg), stal se mnichem a 1017 i opatem. Za něho dosáhl klášter velkých úspěchů v oblasti vědy a umění. Obnovil školu, knihovnu a kanceláře, byl činný jako spisovatel a knižní ilustrátor. Avšak když chtěl zavést reformy v duchu Gorze, přinutili jej mniši, kteří s ním nesouhlasili, 1026 odstoupit. Žil v ústraní, ale za 6 let, po smrti jeho nástupce, ho biskup Godehard z Hildesheimu opět uvedl do úřadu. Ale snahy o reformy a přestavbu kláštera Benediktbeuren opět vyvolaly odpor a nástupce biskupa Godeharda Nizzo z Freisingu ho za 10 let, 1041, sesadil bez udání důvodu a poslal do kláštera Niederaltaich. Zde mj. pracoval na komplikovaných rukopisech a jako knižní ilustrátor. Toto pokořování snášel v pokoře s odevzdaností do Boží vůle. 2 roky před smrtí se mohl vrátit do svého kláštera, ale bez úřadu, hodnosti, rehabilitace. + tam 13. 5. 1056. 1218 ostatky přeneseny z klášterního hřbitova do klášterního kostela sv. Víta a pohřbeny v hlavním oltáři. Blahořečen 1236.