Lev IX.

Lev IX. svatý

* 21. 6. 1002 v Egisheimu, Německo. Vlastním jménem Bruno Hugo hrabě z Egisheimu a Dagsburgu. Působil jako kněz na dvoře císaře Konráda II. a ve 24 letech se stal biskupem v Toulu ve Francii. 1048 byl navržen a zvolen na říšském sněmu ve Wormsu jako kandidát na papeže. 1049 přišel bos k hrobu sv. Petra a oznámil lidem, že přijel na přání císaře, ale odejde, když ho nebudou chtít. Intronizován byl za 10 dní. Papežský palác byl úplně vydrancován a nový papež žil v chudobě, což velice vítal. Kardinálské tituly dal biskupům z různých zemí a tím jako první papež vytvořil mezinárodní kardinálský sbor. Exkomunikoval špatné biskupy a kněze, prosazoval zákony proti svatokupectví a proti manželství kněží. Konal vizitační cesty, aby obnovil pořádek. Za jeho pontifikátu se vyostřily vztahy mezi východní a západní částí církve. 1050 ho navštívil v Římě skotský král Macbeth. 1052 přijel do Bratislavy (Prešpurku) a snažil se dosáhnout míru mezi císařem Jindřichem III. a Uhry. 18. 6.1053 ho zajali Normani a 9 měsíců ho věznili do 12. 3. 1054. + 19. 4. 1054 v Římě u hrobu sv. Petra. Několik měsíců po jeho smrti došlo k roztržce církve na západní a východní.