Sebald z Trevíru

Sebald z Trevíru svatý

* v 6. stol. O jeho životě se dochovalo málo zpráv. Byl pravděpodobně poustevníkem a biskupem v Trevíru, kde + kolem 600.