Filip z Ratzenburgu

Filip z Ratzenburgu

* v 12. stol. 1204 po smrti biskupa Isfrida se premonstrátský mnich Filip stal novým pastýřem diecéze Ratzeburg. Tento úkol plnil svědomitě v duchu svého svatého předchůdce. Tak také sám došel pověsti svatosti.