Maurin z Kolína

Maurin z Kolína svatý

* před 10. stol. Opat a mučedník, další okolnosti jeho života nejsou známy. + 10. 6. 890 (před 10. stol.). Jeho ostatky nalezeny 966 při kopání základů pro novostavbu kostela sv. Pantaleona. V něm od 1180 uloženy v nádherné schránce.