Makarius Skot

Makarius Skot svatý

* 1099 (před 1100) ve Skotsku. 1139 1. opatem kláštera sv. Jakuba ve Würzburgu v Bavorsku. Už za života považován za svatého mnicha. + 6. (23.) 1. 1153 ve Würzburgu. Ostatky vyzvednuty 1615. Od 1823 ve würzburské kapli PM. 1731 založeno Bratrstvo sv. Makaria. 1734 označen poprvé v papežském breve jako svatý.