Alžběta z Wertheimu

Alžběta z Wertheimu svatá ?

* 1270 ve Wertheimu am Main v Bádensku – Württembersku. Dcera hraběte z Wertheimu, 1284 vdaná za Gottfrieda von Hohenlohe, ale 1290 vdova. Pak bohaté dary klášterům, kostelům a nemocnicím, založila kartuziánský klášter Grünau ve Wertheimu. + 5.(6.) 2. 1335 a pohřbena v klášteře, který založila.