Palmácius

Palmácius svatý

Trevírský konzul. Umučen v Trevíru 5. 10. 286 (se sv. Bonifácem a druhy). Ostatky sv. Palmácia získal 1356 římský císař Karel IV. od trevírského arcibiskupa Boemunda a postavil ve vesnici Budňany (podhradí Karlštejna) kostel sv. Palmácia. Kostel měli ve správě kanovníci karlštejnské kapituly. Kostel sv. Palmácia na Karlštejně je jediným kostelem tohoto zasvěcení na území naší vlasti.