Gerold

Gerold blahoslavený ?

Když Karel Veliký sesadil Tassila III., dal nově nabyté provincii Franské říše jako guvernéra Gerolda, ze vznešené švábské rodiny, bratra svaté Hildegardy, manželky Karla Velikého. Pravdivý, poctivý, jemný, velkorysý, statečný a zbožný (podle svědectví opata z Reichenau Walla Frieda). Neměl žádné děti a utěšoval se myšlenkou: "Pán je také dědic a zůstává mu moje dědictví. To, co mi dal, si také vezme zpět." V Paderbornu postavil kostel. Pro tuto práci povolal nejlepší řecké architekty a umělce. 799 Hunové napadli sousední země a vyhrožovali, že vše zničí. Gerold vedl své stoupence ke statečnému boji proti divokým hordám. V bitvě byl zabit. 25 let po jeho smrti mnich z kláštera Reichenau měl sen, že, požehnaný zemřelý se počítá mezi svaté mučedníky a užívá s nimi si stejnou slávu.