Viktor z Xanten

Viktor z Xanten a společníci svatí

Žil asi v 3/4 stol. Pravděpodobně patřil jako Mauritius a další mučedníci k thébské legii, jednotce římských vojáků, kteří přišli z Egypta a byli křesťané. Díky tomu byli pronásledováni a zabíjeni. Masakru ve švýcarském Agaunum (St. Moritz), jehož obětí se stala část legie, Viktor a jeho společníci zřejmě unikli a našli útočiště v Dolním Porýní, ale nakonec byli zatčeni. Archeologické výzkumy Xantenské katedrály sv. Viktora ukázaly, že ve 4. stol. tam byla raně křesťanské místo úcty. Ze 4. stol. jsou i dvě mužské kostry, nalezené při vykopávkách. Úcta k sv. Viktorovi je součást tradice smrti Gedeona z Kolína.