Konrád z Kostnice

Konrád z Kostnice svatý

* kolem 900 v Altdorfu u Kostnice (Bádensko – Württembersko). Pocházel z dynastie Guelphů (Welfů). Chodil do katedrální školy v Kostnici, než odešel studovat do St. Gallen do Švýcarska. Později se vrátil do Kostnice, kde se stal proboštem katedrály. 934 zde byl zvolen biskupem. Na svěcení byl přítomen i jeho dávný přítel sv. biskup Ulrich z Augsburgu. Konrád byl považován za vynikajícího správce diecéze, pastýře. Štědře rozdával majetek na založení nemocnic a hospiců, stejně jako zřízení kostelů a klášterů. Podnikl 3 pouti do Svaté země. Rozhodujícím způsobem ovlivnil vývoj diecéze i města Kostnice. Podle legendy jednou při mši sv. spolkl jedovatého pavouka, který se dostal do kalichu. Nijak mu ale neublížil. Po 40ti letech v úřadu + v Kostnici 26. 11. 975. Byl pohřben v kostele sv. Mořice, který vybudoval. Ostatky byly pravděpodobně v 11. stol. přeneseny do katedrály v Kostnici a během reformace utopeny v Bodamském jezeře. Zůstala pouze hlava světce, který je dodnes v katedrálním pokladu. Svatořečen 1123. Patron kostnické a freiburské diecéze. Znázorňován jako biskup, většinou v ruce s kalichem s pavoukem.