Christina ze Stommeln

Christina ze Stommeln (Kolínská) blahoslavená (svatá?)

* 1242(1) v Stommeln u Kolína n. R. Farmářova dcera, která prý měla od útlého věku zjevení Krista, v deseti letech extatický zážitek. 1255 odešla do Beginen do Kolína, kde žila jako bekyně. Od 1258 zřejmě byla stigmatizována. Protože zažívala také pokoušení démonem, byla 1259 odeslána zpět domů, kde žila u svých rodičů. Byla opakovaně mučena útoky zlých duchů, na druhé straně zažívala nebeské útěchy a vize. Pravost vizí je otázkou. Po závažném krvácení 1288 již nedošlo k dalším nadpřirozeným zážitkům. Ve Stommeln + v 70 letech 6. 11. 1312. Christina ctěna jako svatá brzy po smrti, již 1339 zpráva o zázraku. Svatořečena 1908. Tělo bylo zpočátku pohřbeno tam, ale později 1342 v klášteře Nideggen a nakonec bylo 1586 přeneseno do farního kostela v Jülichu. Svatyně téměř zcela zničena 1944, ostatky zůstaly neporušené. Její životní příběh, duchovní zážitky a vzájemnou korespondenci zaznamenal švédský dominikán Petrus de Dacia, který byl od 1267 jejím duchovním vůdcem (zemřel 1288). Znázorňována většinou jako bekyně, k níž se pokouší přiblížit ďábel.