Egbert z Münsterschwarzachu

Egbert (Ekkebert) z Münsterschwarzachu blahoslavený

* kolem 1010 v Německu. Žil v benediktinském opatství Gorze v Lotrinsku, když byl jmenován 1047 biskupem ve Würzburgu Adalberem opatem v Münsterschwarzachu v Bavorsku, aby sem přinesl reformního ducha Gorze, který se přes jeho mnichy brzy rozšířil i do Saska a Rakouska. Mnohé kláštery v této lokalitě vděčily Egbertovi za reformu. Založil školu pro vzdělávání mladých šlechticů. 1066 biskup Adalbero vysvětil románskou baziliku. Pro biskupa Jindřicha z Bambergu, který stál v boji investituru na straně císaře a byl proto v papežském trestu, Egbert vyřídil zrušení tohoto trestu. + 25. 11. kolem 1076(7) v Münsterschwarzachu.