Wigbert z Fritzlaru

Wigbert z Fritzlaru svatý

* asi 680 ve Wessexu (Anglie). Podle legendy přišel benediktin Wigbert kolem 730, aby následoval sv. Bonifáce na misie do Německa. Nejdřív pracoval jako učitel, později se stal (instalován Bonifácem) opatem benediktinského opatství založeného 732 ve Fritzlaru (Hesensko). V Ohrdrufu pak založil první misijní školu v Durynsku. Byl považován za muže velké zbožnosti a askeze. + 737/8 ve Fritzlaru a byl tam pohřben v katedrále sv. Petra. Později (780) většina relikvií přemístěna do Hersfeldu (při požáru 1761 zmizely). Část v dómu sv. Petra ve Fritzlar uchovávána v sarkofágu s relikviářem.