Germanus

Germanus a Randoald (Rancald, Randaut) svatí

Germanus * kolem 610 v Trevíru, syn z bohaté rodiny, sirotek, ujal se ho biskup Modoald jehož žákem se stal. V 17 letech rozdal svůj majetek a stal se původně benediktinským poustevníkem, brzy žil v klášteře Remiremont – vedl jej sv. Arnuf z Met, který povzbudil mladého muže v růstu ke svatosti, Germanus, zase povzbudil k opuštění světa a vstupu do kláštera svého mladšího bratra Numeriana. Potom přešel do kláštera Luxeuil, založeného sv. Kolumbánem. Opat z Luxeuilu Walbert postavil s podporou vévody Gondoina (Gundoina) kolem 640 klášter v Gran Felden (Granfel, Moutier – Grandval) ve Švýcarsku a poslal tam s několika společníky i mezitím na kněze vysvěceného Germana jako prvního opata. Germanus zastával tuto funkci 35 let. Jedním z jeho společníků byl i Randoald (* v Trevíru), který se posléze stal v klášteře převorem. Germanus se osvědčil v rekonstrukcích, silničních stavbách, ale i pomoci chudým a neprivilegovaným (a to se mu stalo osudným). Zatímco od vévody Gondoina bylo opatství bohatě podporováno, jeho nástupce Bonifác (Cathic, Catihe) zkoušel získat majetek církve zpět. Denně utlačoval jak mnichy, tak i ostatní chudé obyvatele. Svatý opat hájil chudáky. Ale vévoda ničil sklizně, drancoval se svými vojáky  a bral si pro sebe co potřeboval. Germanus s Randoaldem přišli prosit vévodu, aby šetřil nuzné nevinné lidi. Vévoda to slíbil, ale zabíjení, vypalování a loupení pokračovalo, zatímco světci se modlili v kostele sv. Mořice. Vojáci už dlouho čekavali na možnost pomstít se nepříjemnému opatovi, který tak často odsuzoval jejich pustošení. Když byli Germanus a Randoald na cestě zpět do Granfelu, vojáci (včetně vévodova pobočníka) je 21. 2. 666/75/77 předstihli, přepadli, zajali, svlékli a probodli, zatímco mučedníci se modlili. Jejich ostatky byly uloženy v Granfelu. U hrobu světců uváděna řadu zázraků. Následující rok na narození Páně "světlo tak velké a skvělé sestoupilo z nebe tam, kde ležela zohavené těla, že všichni byli naplněni obdivem a hrůzou." Byly zde až do reformace, kdy byly převezeny do Telsbergu nebo Delmontu. Germanus je zobrazován jako benediktinský opat, držící kopí. Randoald někdy také, nebo společně. Germanus také ukáže se špatným mužem u nohou (protože byl zavražděn vévodou pro přimluvu za chudé), nebo s knihou. Germanus je ctěn v Trevíru, Remiremontu, Luxeuilu a Granfelu.