Eusebius z Rankweil

Eusebius z Rankweil (z Viktorsbergu) svatý ?

* zač. 9. stol. v Irsku. Několik let benediktinský mnich v klášteře St. Gallen. Pak odešel a 30 let vedl život poustevníka na Vogelsbergu (dnes Viktorsberg) v Rankweil. Uzdravoval nemocné a kázal evangelium. Legenda z pozdního středověku vypráví, jak Eusebius putoval v neděli přes vesnice v údolí a pohrozil jednomu z rolníků, který mu pak usekl kosou hlavu. Eusebius ji vzal pod paži jako kdysi Dionysius a vrátil se do Viktorsbergu. Když to viník uviděl, poznal Boží přítomnost a pokusil se uprchnout, ale otevřela se země a pohltila ho. Na cestě do Viktorsbergu Eusebius potkal ženu pracující na zahradě, která byla rozhořčena nad bezhlavým Eusebiem a zločinem na něm vykonaným. Eusebius jí ale řekl, že její zločin práce v neděli je ještě větší. + 31. 1. 884 ve Vogelsbergu ve Vorarlbersku v Rakousku. Ostatky od 1786 v St. Gallen, jiné v Rankweileru Brederis, zde 1959 postaven jemu zasvěcený kostel. V Brederisu stojí malá kaple sv. Anny, postavená podle legendy na místě, kde byl Eusebius umučen. Klášter na Viktorsbergu je nejstarší klášter ve Vorarlbersku, od 9. stol. duchovní a intelektuální centrum. 1984 kulturní a konferenční centrum. Kostel v Rankweilu ve 14. stol. svatyně PM, 1460 milostný obraz, 1657 vytvořena také Loretánská kaple.