Mangold z Isny

Mangold z Isny svatý

Benediktin, opat, + kolem 1150 v Isny v Bádensku – Württembersku.