Willigis z Mohuče

Willigis z Mohuče svatý

* v 10. století v Dolním Sasku. Pocházel z chudé zemědělské rodiny, jeho otec byl kolářem. O jeho vzdělání není nic známo. 971 se na doporučení míšeňského biskupa Volkholda stal kancléřem krále Oty II. 975 jmenován arcibiskupem mohučským, o rok později papežským vikářem pro Německo. 996 uvedl 1. německého papeže Řehoře V. (996 – 9) do jeho úřadu v Římě. 1002 korunoval na císaře sv. Jindřicha II. a sv. Kunhutu. 1007 založil bamberské biskupství. V Mohuči založil kostel sv. Štěpána, dóm sv. Martina (v den svého vysvěcení vyhořel) a chrám sv. Viktora. Velmi staral o chudé, denně např. dával jídlo 30 chudým. + 23. 2./1.1011 v Mohuči. Pohřben tam v kostele sv. Štěpána a jeho ostatky jsou tam ještě dnes (i drahocený Willigisův ornát). Je vyobrazován s biskupskými atributy a často také s kolem (poukaz na domnělé povolání jeho otce).