Englmar

Englmar (Engelmar) svatý

* v 11. stol. v Lüftlhofu v Hacklbergu, nyní část Pasova (?). Farmářský syn. Vzdal se majetku svého otce a a odešel do Pasova k biskupovi (?). Po jeho smrti putoval proti proudu řeky a 1086 postavil v Bavorském lese u dnešního St. Englmar poustevnu. Byl přítelem zemědělců a ceněným léčitelem zvířat. Obyvatelé mu prokazovali velkou úctu a lásku, která vzbudila závist jeho spolupoustevníka a ten mu 14. 1. 1100(96) zde rozsekl hlavu sekerou.  (Druhá verze je, že to byl chamtivý návštěvník, který se k němu přidal jako spolupoustevník s nadějí na získání bohatství, které ale samozřejmě nenašel.) Pak zahrabal tělo do hlubokého sněhu. Na jaře, když sníh roztál, bylo tělo objeveno procházejícím knězem a podle legendy z něj vycházelo zářivé světlo. Pohřben na místě dnešního farního kostela, postaveného 1131 v St. Englmaru, na oltáři dodnes jeho ostatky (a také ve Windbergu u Straubingu v tamnějším premonstrátském opatství). Dále také ve Windbergu u Straubingu v tamějším premonstrátském opatství. Životní příběh sepsán 1146. 16. – 19. stol. mnoho poutníků. Patron rolníků, za dobrou úrodu, proti onemocnění dobytka. Na tomto místě v Bavorském lese je stále živá tradice (od 1850): každý rok na Svatodušní pondělí (dříve Boží Tělo) je zde „Englmarisuchen“. V lese je skryta dřevěná socha (obraz) poustevníka v životní velikosti a po nalezení je přenášena ve slavnostním průvodu v dobových kostýmech do farního kostela. Tak se připomíná objev mrtvoly světce. Zobrazován je jako klečící poustevník se sekyrou v hlavě.