Nikolaus z Flüe

Nikolaus z Flüe svatý (bratr Klaus)

* 1417 na Flüeli Sachseln (Švýcarsko). Původně respektovaný občan. Měl hodně pozemků, jeho manželství s Dorotheou Wyssovou přineslo deset dětí, byl šťastný a byl obecně uznáván jako soudce a rádce. Tím větší bylo překvapení jeho přátel, když jako 50tiletý odešel z domova k poustevnickému životu (po několika mystických zážitcích). Vyrazil do Alsaska, ale ze stesku po domově se brzy vrátil a usadil se v Ranftově rokli nedaleko Flüelis, kde si postavil poustevnu. 19 let žil tam sám, živen eucharistií, kterou obdržel v kostele v Sachseln. Postupně se stal rádcem pro mnoho lidí, kteří jej navštívili v poustevně.