Jindřich z Ebrantshausenu

Jindřich z Ebrantshausenu svatý

* kolem 1120 v Regensburgu. Hrabě z rodu Riedenburg, odešel do Svaté země a po návratu se usadil v Ebrantshausenu v Bavorsku jako poustevník. pak Vydělával si jako pastýř u místních sedláků a aby skryl svůj vznešený původ, neřekl po celých 40 let ani slovo, při prosbě o almužnu používal zvoneček, který nosil stále kolem krku. Když kolem 1185 umíral, prozradil kdo je (příp. jeho původ lidé objevili po jeho smrti) a lidé ho chtěli pohřbít v rodinné hrobce, ale spřežení oslů zůstalo stát vedle kostela, kde byl pak pohřben. Patron proti bolestem uší; dobytka. Kolem Jindřichovy osoby se vyvinuly bohaté tradice. Kromě výročního průvodu je tu tradice přípravy Jindřichových celtlí, chlebíčků s vyraženým znamením kříže. Ty byly dříve užívány jako léčebný prostředek u lidí i zvířat (a sedláci je stále přimíchávají do dobytčí píce). V kostele v Ebrantshausenu také visí zvoneček na řetězu, kterým si u ucha zvoní ti, kdo doufají v uzdravení od ušních bolestí (dříve jej i líbali). Tento zvyk upomíná na to, že 1776 byl uzdraven z těžké hluchoty (po úderu do hlavy) mladý muž, který se modlil k Jindřichovi. Zobrazován je jako poutník se zvonečkem, holí, knihou a železným prstenem.