Friedrich z Utrechtu

Friedrich z Utrechtu svatý

Žil na přelomu 8. a 9. stol. Ačkoli z knížecího rodu, od mládí toužil po službě Bohu. Studoval v Utrechtu, stal se knězem a žil bohabojně. V té době žilo na severu Německa ještě mnoho pohanů. Biskup pověřil Friedricha aby vyučoval pohany, kteří požadovali křest, a on plnit tuto misi s požehnáním. Když biskup zemřel, lidé požadovali jednomyslné volbu Friedricha jeho nástupcem. On odmítal přijmout tuto velkou důstojnost, a tak se lidé obrátili na císaře Ludvíka, který Friedrichovi tento úřad svěřil. A on pečoval o pohany s velkým úsilím. Judith, manželka císaře Ludvíka, se věnovala machinacím, které přinášely Franské říši hodně zla. Friedrich prosil císařovnu, aby se intrik vzdala a činila pokání. Ta se ale urazila a slíbila mu pomstu. Friedrich ji předvídal a nepřestával se za ni modlit. 17.(18.) 7. kolem 835(8) v kapli sv. Jana v Utrechtu sloužil mši sv., když jej dva vrazi probodli dýkami. Zobrazován v biskupském oděvu se dvěma meči na hrudi.