Richeza

Richeza (Rixa) blahoslavená

* kolem 1000 v Porýní – Falci. Dcera Lotrinského markraběte Erenfrida a jeho manželky Mathildy, vdaná za polského krále Mieszka II. Snažila se podporovat křesťanství v Polsku, ale její manžel předčasné zemřel 1031 a ona se synem byli vypuzeni ze země. Přesto se jí podařilo pro syna, sv. Kazimíra, úspěšně uplatnit nároky na trůn. Richeza se vrátila do domova na Rýnu, kde vedla poměrně aktivní život. Podporovala zejména ženský klášterní Brauweiler, který založila a darovala arcidiecézi v Kolíně n. R. Po její + 21. 3. 1063 v Saalfeldu (Durynsko) bylo její tělo přeneseno do Kolína n. R. a ostatky jsou zde od 1817 umístěny v boční kapli sv. Jana zdejší katedrály.