Bruno

Bruno blahoslavený

Hrabě z Bergu, stal se arcibiskupem v Kolíně, po roce rezignoval a stal se cisterciákem v opatství Altenberg, založeném jeho rodinou. + 1200.